Løvsuger udstyr

Løvsugerne arbejder alle med vacuum, dvs. materialet sendes direkte i tanken uden at passere igennem en blæser. Herved undgår man slitage på blæserhjul m.v. og de deraf følgende omkostninger. Endvidere opnås en stærk reduceret støj- og støvudvikling.
Der findes 2 størrelser med hhv. 650 og 1500 liter tank, og begge typer kan monteres på en truck eller leveres som trailermodel.