Om Nicodan

Kirkegårdstraktor og kirkegårdstruck

Løvsuger, minilast og mini truck

Siden starten i 2001 er der produceret eldrevne køretøjer, mens løvsugerne er kommet til i 2016.
Målet er at producere enkle og robuste produkter med velafprøvet teknik, så de samlede omkostninger til drift og vedligehold i produktets levetid minimeres. Samtidigt prioriteres løsninger, der fremmer forbedringer af brugernes arbejdsmiljø.

Transportere

Løvsugere